Turcosa Analitik Çözümlemeler Yazılım Teknoloji ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

AÇIKLAMA

Kişisel verilerin korunması 6698 sayılı kanunkapsamında Turcosa Analitik Çözümlemeler Yazılım Teknoloji ve TİC. LTD. ŞTİ’nin veri sorumlusu olarak kanun’un 10. Maddesine uygun olarak gerçek kişilere/kuruma “veri sahibi” kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, korunma ve imha süreçleri ve işlenmesi ile kanun nezdince haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi amaçlı bu bölüm hazırlanmıştır.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

Turcosa Analitik, kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanmasını, saklanmasını, paylaşılmasını ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İletişim Bilgileri

Adres: Melikgazi Mahallesi, Yeni Mahalle Aşık Veysel Bulvarı No: 67-B Erciyes Teknopark Tekno 5 Binası 2. Kat, No: 80, Kayseri 38039

Veri Sorumlusu: Turcosa Analitik

Mersis No: 0869046048200018

Ticaret Sicil No: 43591

Web Sitesi: www.turcosa@com.tr

Müşteri servisi:

E-posta: info@turcosa.com.tr

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı turcosa@hs01.kep.tr

Telefon No: 0 352 503 09 02

1. Turcosa Analitik Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Toplamaktadır?

 • Veri sahibi ile yüzyüze iletişim sağlayarak,

 • Mobil uygulamalar, uygulamalar, websiteleri, e-posta ve üçüncü şahıslara ait yazılım ve dijital mecraları kullanarak

 • Çağrı merkezi, başvurular, formlar, sözleşmeler, uzaktan destek birimleri, pazarlama ve satış birimleri, web sitelerindeki çerezler, kartvizit, telefon gibi araçlar ile verilerinizi toplayabilmekteyiz.

1.1. Otomatik Bilgiler

Topladığımız ve analiz ettiğimiz bilgilere ilişkin örnekler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Bilgisayarınızı veya diğer cihazınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü (IP) adresi;

 • Oturum açma e-posta adresi ve şifresi;

 • Cihaz uygulaması, internet tarayıcısı türü ve sürümü internet tarayıcısı eklenti türleri ve sürümleri, işletim sistemi veya saat dilimi ayarı gibi bilgisayar, cihaz ve bağlantı bilgileri;

 • Cihazınızın veya bilgisayarınızın konumu;

 • Eş zamanlı yükleme ve indirmelerin süresi ve sayısı dahil olmak üzere içerik indirmeleri, yüklemeleri ve yeniden oynatma detayları gibi içerik etkileşim bilgileri, ve internet hizmet sağlayıcınıza ilişkin bilgiler dahil olmak üzere yükleme ve indirme kalitesi için ağ detayları;

 • Bir cihazın kullanımda olduğu zamanlar, uygulama kullanımı, bağlantı verisi, ve herhangi bir hata veya başarısızlık gibi cihaz ölçümleri;

 • Turcosa Analitik ölçümleri (örneğin, teknik hataların oluşması, hizmet özellikleri ve içeriği ile etkileşiminiz, ayar tercihleriniz ve yedekleme bilgileriniz, cihazınızın uygulamayı çalıştırdığı konum, yüklenen görüntü ve dosyalar ile ilgili bilgi (örneğin dosya adı, tarihler, saatler ve görüntülerinizin yeri);

 • Müşteri hizmetleri numarasını aramak için kullanılan telefon numaraları;

 • Ayrıca, dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla, tarama, kullanım ve diğer teknik bilgileri toplamak için cihazlar, uygulamalar ve internet sayfalarımız üzerinde cihaz belirleyicileri, çerezler ve diğer teknolojileri kullanabiliriz.

2. Turcosa Analitik Kişisel Bilgilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemektedir?

Kişisel bilgilerinizi müşterilerimize sunduğumuz Turcosa Analitik Hizmetleri'ni yürütmek, sunmak ve geliştirmek için işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi kanunun ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine göre yazılı, elektronik yollardan, sözlü, görüntü, ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak sizinle karşı karşıya gelmek suretiyle toplayabiliyor ve işliyoruz. Bu amaçlar arasında şunlar bulunmaktadır;

 • Verileriniz yüklendikten sonra, verileriniz Web'e erişilemeyen bir yerde güvenli bir şekilde saklanır ve verilerinize yalnızca hesabınıza giriş yaparken erişilebilmesini sağlar;

 • Verilerinizin güvenliğini ve emniyetini daha da artırmak için, verinizi yüklemeden önce verinizi ve kimliğinizin gizliliğini belirlemenizi istiyoruz;

 • Müşteri verisi (data): Müşteri ve sağlayıcı arasında olduğu gibi, müşteri, kendisine verilen tüm Fikri Mülkiyet Hakları da dahil olmak üzere tüm Müşteri verilerine ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatlerin tek ve münhasır sahibi olmaya devam edecektir;

 • Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız; Hizmet ve ürünün sunulabilmesi ve ileride yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellemeler gerekebilir;

 • Müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz ve işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;

 • Satış sözleşmesi akdedilmesi, müzakeresi ve ifası;

 • Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;

 • Uzaktan destek hizmetleri, yeni veya mevcut ürün hizmet ve kampanyaların yürütülmesi;

 • Kullanım analizlerinden istatistik oluşturulması;

 • Turcosa Analitik tarafından memnuniyet analizleri yapılması için iletişim sağlanması, idari ve adli süreçlerin idamesi ve kamu ve kurumlardan gelen taleplere yanıt için, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklere yerine getirilmesi;

 • Kişisel veri envanteri oluşturulması;

 • Herhangi bir nedenle sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi ve yanıt verilmesi;

 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve uygulanması;

 • Ürün ve hizmetlerin satın alınması ve teslim edilmesi: Hizmetleri teslim etmek, ödemeleri işleme koymak. Hizmet teklifleriyle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız;

 • Turcosa Analitik Hizmetleri'nin sunulması, sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesi: Turcosa Analitik Hizmetleri'nin işlevselliği sağlamak, performans değerlendirmesini yapmak, hatalarını düzeltmek ve kullanışlılığını ve etkinliğini artırmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız;

 • Sizinle iletişim kurulması: Turcosa Analitik Hizmetleri ile ilişkili farklı kanallar aracılığıyla (örneğin telefon, elektronik posta, anlık mesajlaşma ile) sizinle iletişim kurmak için kişisel bilgilerinizi kullanmaktayız;

 • Dolandırıcılığın Engellenmesi ve Kredi Riskleri: Müşterilerimizin, Turcosa Analitik’in ve diğerlerinin güvenliğini korumak ve dolandırıcılığı ve suistimali engellemek ve teşhis etmek için kişisel bilgileri işlemekteyiz;

 • Rızanızı aradığımız amaçlar: Ayrıca size ilettiğimiz belirli bir amaç ile bazı kişisel bilgilerinizi işlemek için rızanızı isteyebiliriz. Rızanızı her zaman geri çekebilirsiniz ve sonuç olarak Turcosa Analitik verilerinizi işlemeyi durduracaktır.

3. Hakkımdaki Bilgiler Ne Kadar Güvende?

 • Sistemlerimizi sizin güvenliğinizi ve gizliliğinizi gözeterek tasarlamaktayız;

 • Turcosa yazılımına yüklediğiniz her türlü dijital verilerinizi ve dosyalarınızın güvenliğini korumak için çalışmaktayız;

 • Giriş yaptığınızda bilgileri şifreleyen Güvenli Yuva Katmanı (SSL) yazılımı kullanarak iletim sırasında bilgilerinizin güvenliğini korumak için çalışmaktayız;

 • Kredi kartı verilerini işlediğimizde, Kredi Kartı ile Ödeme Veri Güvenliği Standartları'na (PCI DSS) uygun davranmaktayız;

 • Kişisel müşteri bilgilerinin toplanması, saklanması ve ifşa edilmesiyle ilgili fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri sürdürmekteyiz. Güvenlik prosedürlerimiz, hakkınızda kişisel bilgileri ifşa etmeden önce zaman zaman kimlik kanıtı talep edebileceğimiz anlamına gelmektedir;

 • Cihazlarımız, yetkisiz erişim ve veri kaybına karşı koruma sağlamak için güvenlik özellikleri sunmaktadır;

 • Şifrenize ve bilgisayarlarınıza, cihazlarınıza ve uygulamalarınıza yetkisiz erişime karşı kendinizi korumanız önem taşımaktadır.

4. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5. Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

 • Teknopark Yönetimi

 • Finans ve Banka kuruluşları

 • Yargı Mercileri ve Kamu Otoriterleri

 • Danışmanlar ve Pay sahipleri

6. Turcosa Analitik Müşterilerinin Veri Sahibi Olarak Hakları

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Verilerin Yurt içi ve yurt dışına aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Verilerin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 • Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Turcosa Analitik veya şubelerine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@turcosa.com.tr adresine yapabilirsiniz.

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı turcosa@hs01.kep.tr adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Turcosa Analitik tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Turcosa Analitik kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.